Privacyverklaring

Cookies

Wanneer je onze website bezoekt, dan laat je cookies achter. Deze cookies zijn nodig om onze website goed te laten functioneren. Dit gaat automatisch. Deze cookies zijn anoniem zodat jouw privacy gewaarborgd is. Wij zullen geen data analyse maken van onze bezoekers, uitgezonderd de bezoekersaantallen.

Contactformulier

Als je via de website een contactformulier invult en verzendt, dan deel je o.a. persoonsgegevens met ons. De minimale vereiste om op deze wijze contact op te nemen met ons, is een email adres, je naam en de vraag. Een telefoonnummer mag ook, maar dit is niet verplicht. Om zo min mogelijk gegevens te hoeven achterlaten, adviseren we ons te bellen i.p.v. mailen.

Wat doen we met jouw gegevens en privacy?

Zodra we jouw vraag binnen hebben per mail, zullen we deze zo snel mogelijk beantwoorden. Soms per mail, maar bij voorkeur zullen we telefonisch contact op nemen omdat we dit simpelweg persoonlijker vinden tenzij je dit nadrukkelijk niet wil en dit kenbaar maakt via het contactformulier. Jouw mailtje zullen we bewaren in onze mailbox en maximaal 3 maanden na onze laatste contact verwijderen.

Wil je dit eerder? Laat ons dat dan weten per mail.

Jouw persoonsgegevens die je aan ons toevertrouwd via het contactformulier gebruiken wij uitsluitend voor het krijgen van contact en het evt inhoudelijk beantwoorden van de vraag. We zullen deze gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken tenzij dit nodig is vanuit wettelijke verplichtingen of wanneer je aan ons toestemming hebt gegeven.

Verantwoordelijk

Regiezorg is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens via de website en telefonisch contact. Eigenaar Joost Krechting is eindverantwoordelijk, maar ook onze opdrachtnemers (onze begeleiders en trainers) hebben hierin een grote verantwoordelijkheid. Joost Krechting (of een ander bevoegd persoon) verwerkt het contactformulier via de website. Wanneer het contact vervolgens met jouw toestemming wordt doorgezet naar 1 van onze opdrachtnemers, dan blijft Regiezorg nog steeds eindverantwoordelijk. Onze opdrachtnemers zijn op de hoogte van de regelgeving rondom privacy en verwerking persoonsgegevens en hebben getekend deze et de grootste zorgvuldigheid in acht te nemen.

Privacyverklaring algemeen

Regiezorg heeft natuurlijk veel te maken met het verwerken van persoonsgegevens, niet alleen via de website of het contactformulier. Wanneer je cliënt wordt bij ons, dan maken wij een dossier aan. Dit dossier staat in een beveiligde omgeving opgeslagen en is uiteraard alleen toegankelijk voor bevoegde personen binnen Regiezorg. Regiezorg heeft een overeenkomst gesloten met Medicore bv om dit dossier (en dus een hoop privacygevoelige informatie) op te slaan. Medicore past voortdurend en automatisch de nieuwste regelgeving (AVG) hierop aan.

Wanneer je geen begeleiding of training meer van ons krijgt, dan zullen we je dossier uiterlijk 3 maanden na afloop van de begeleiding en of beschikking vernietigen. Eerder? Laat het ons schriftelijk (post of mail) weten. Je krijgt dan een bevestiging dat jouw dossier volledig vernietigd is.

Bij aanvang van de begeleiding, zal je (en / of  jouw wettelijk vertegenwoordiger) worden gevraagd om te tekenen voor toestemming om bepaalde informatie met derden te mogen uitwisselen. Deze informatie uitwisseling is soms nodig om jou nog beter te kunnen helpen. Jouw begeleider zal tijdens de intake voorbeelden geven in welke situatie het wenselijk kan zijn, maar ook in welke situatie het zelfs voor Regiezorg wettelijk verplicht is om (vertrouwelijke) informatie uit te wisselen en met wie. Je mag ten alle tijden terugkomen op jouw beslissing om gegevens uit te wisselen met derden of niet, uitgezonderd de wettelijke verplichte informatie, zie meldcodes op onze website.

Rechten

Je hebt recht om jouw dossier in te zien en / of te ontvangen. Dit kun je ons schriftelijk laten weten, dus per post of per mail. Uiterlijk 30 dagen, maar het liefst veel korter, zullen we jouw dossier verstrekken of je de mogelijkheid te geven deze digitaal in te zien, afhankelijk van jouw voorkeur. Voorbeelden van documenten uit jouw dossier; voortgang rapportages, (eind)verslagen, beschikkingen, plan van aanpak.
Wanneer een andere organisatie jouw begeleiding overneemt, dan zullen wij jou tijdig vragen om toestemming om (delen van) jouw dossier over te dragen. Hiervoor zul je moeten tekenen.

Zolang je cliënt bent van Regiezorg, hebben we jouw gegevens nodig voor het uitvoeren van een goede begeleiding en kunnen we dus niet toestemmen in een eerdere verwijdering van jouw gegevens en dossier.

Klachten over jouw privacy en verwerking persoonsgegevens

Wanneer je vindt dat Regiezorg niet goed om gaat met jouw persoonsgegevens of je hebt daar nog vragen over, dan kun je contact opnemen met Joost Krechting, zie contact.  Hij zal jouw klacht dan behandelen of toelichting geven op jouw vraag. Komen we er onderling niet uit, dan kun jouw klacht neerleggen bij de autoriteit verwerking persoonsgegevens.