Algemeen

Iedereen die te maken heeft met Jeugdzorg heeft het recht om een onafhankelijk vertrouwenspersoon in te schakelen bij vragen en advies, maar ook bij klachten.
Wanneer je een klacht hebt over Regiezorg en je wil en of kan deze niet zelf indienen of je hebt advies hierin nodig, dan vind je hier informatie over een onafhankelijk vertrouwenspersoon die jou kan helpen hiermee.

Stap 1

Hoewel we ons uiterste best doen om je zo goed mogelijk te helpen, kan het soms voorkomen dat er situaties ontstaan waarover je niet of minder tevreden bent. Het is dan heel belangrijk dat je dit gelijk bespreekbaar maakt. Alleen dan kunnen we samen zo snel mogelijk kijken naar oplossingen om dit te verbeteren.
Bespreek daarom je ontevredenheid zo snel mogelijk met je begeleid(st)er.
Hij of zij zal horen waarover je klacht gaat en hoe en wie dit kan oplossen voor je.
Onze ervaring is dat in veel gevallen de klacht hiermee op te lossen is.

Stap 2

Mocht dit onverhoopt toch niet lukken of je wil je klacht rechtstreeks bij Regiezorg melden, dan kun je de klacht melden op klachten@regiezorg.com. Regiezorg heeft een klachtencommissie welke bestaat uit 3 leden. 2 leden werken bij Regiezorg, maar de voorzitter zelf is niet verbonden aan Regiezorg. De klachtencommissie zal dan jouw klacht gaan bekijken en bespreken met zijn drieën waarna ook de betreffende begeleider geïnformeerd en gehoord zal worden (hoor en wederhoor). Dit zal maximaal binnen 6 weken na ontvangst klacht plaatsvinden, maar we doen er alles aan om het spoediger te laten zijn. Indien het om uiteenlopende redenen niet lukt om de klacht binnen 6 weken te behandelen, dan kan de klachtencommissie de termijn verlengen met 4 weken. U zult hiervan op de hoogte worden gebracht.

Wanneer we alles helder in kaart heb gebracht, zullen we contact met jou opnemen om te bespreken of en zo ja, op welke manier de klacht opgelost zou kunnen worden. Dit gesprek (telefonisch of fysiek, afhankelijk wat jij wil) is altijd persoonlijk en vertrouwelijk. Een onderdeel van de oplossing zou kunnen zijn dat we met jouw goedkeuring een 3 gesprek plannen tussen jou, jouw begeleider en een van de commissieleden om te kijken of we er uit komen. Je ontvangt altijd binnen 6 weken een verslag van Regiezorg over de aard van jouw klacht, het wederhoor van jouw begeleider, maar waarin ook het eindoordeel komt te staan (gegrond, ongegrond of neutraal) met daarin een advies hoe verder. Mocht de onafhankelijke voorzitter van de klachtencommissie een advies aan Regiezorg geven, dan zal dit in alle gevallen worden overgenomen mits dit (wettelijk en of organisatorisch) haalbaar is. Uw klacht zal worden opgenomen in het jaarverslag, uiteraard gebeurt dit anoniem en beknopt.

Omdat wij werken met verwijzers kun je jouw klacht ook altijd bespreken met jouw verwijzer, dat kan tegelijkertijd met het indienen van een rechtstreekse klacht aan Regiezorg. Een verwijzer kan bijvoorbeeld zijn; de wijkcoach van de gemeente, de gezinsvoogd of reclassering. In het geval van ernstige (verwijtbare) klachten zal Regiezorg zelf altijd een melding maken bij de verwijzende instantie en / of de inspectie en handelen volgens de richtlijnen.

Commissieleden

  • Marlies Luchtenburg
  • Kenneth Macnack
  • Tamara Bolk
  • Karina Jackson (onafhankelijk voorzitter die niet aan Regiezorg is verbonden)