Specialistische ambulante begeleiding

Regiezorg richt zich voornamelijk op specialistische begeleiding bij complexe vraagstukken. Deskundigheid, daadkracht en betrouwbaarheid zijn onze speerpunten in de begeleiding.

Gezinsregie

Binnen gezinnen met meerdere en / of complexe zorgvragen is het van groot belang dat er iemand regie voert op de complexe processen om invulling te kunnen geven aan het gezamenlijke plan en de individuele belangen.

Zorgadvies

Regiezorg biedt expertise bij (complexe) zorgvraagstukken. Dit doen wij zowel op individueel- als casusniveau met meerdere disciplines, alsmede zorgorganisaties die vastlopen met cliënten.

Gezinsregie (voor cliënten)

Een gezinsregisseur heeft heel veel ervaring met het omgaan met diverse problemen. Uiteindelijk willen wij met u en uw gezin bereiken dat u (zoveel mogelijk) op eigen kracht weer door kan en u zo min mogelijk van hulpverlening afhankelijk bent. Daar gaan we samen aan werken!

Trainingen & presentaties

RegieZorg biedt uitkomst en verzorgt diverse trainingen en presentaties! Wij werken uitsluitend met zeer ervaren trainers die veel praktijkervaring hebben en juist daardoor precies weten welke antwoorden passend zijn bij welke vraag uit de dagelijkse praktijk. Onze trainers hebben al velen cursussen en presentaties gegeven in NL en daarbuiten