Social Return

Als opdrachtnemer voor een aantal Gelderse gemeenten wil Regiezorg op een passende wijze bijdragen om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk te helpen.

Mogelijkheden bij Regiezorg

Omdat Regiezorg (vooralsnog) alleen met ZZP ers werkt, zal het lastig worden deze doelgroep aan (vast) werk te kunnen helpen, tenzij men bereidt is om als zelfstandige binnen de Ambulante Zorg te willen werken met de benodigde kwalificaties en vaardigheden die de overheid (terecht) van onze zorg eist. Daarnaast is Regiezorg een kleine zorgonderneming wat we graag zo willen houden, maar wat de mogelijkheden op dit vlak wel beperken.

Wellicht zijn er in de toekomst andere mogelijkheden voor deze doelgroep binnen onze organisatie, bv bij onze ondersteunende diensten zoals de administratie. Wij zullen hier in elk geval positief kritisch op blijven toezien!

Toeleiden naar werk / stage / dagbesteding

Regiezorg begeleidt / ondersteund geregeld mensen met een WAJONG of een uitkering naar werk of dagbesteding, zeker wanneer er geen jobcoaching vanuit het UWV noodzakelijk / wenselijk is voor onze cliënten. Regiezorg heeft een groot netwerk, waarvan een deel werkgever is. Wij spreken ons netwerk geregeld aan om onze cliënten aan het werk (of stage / dagbesteding) te helpen. Dat doen wij altijd in goed overleg met de uitkerende instantie.

Bent u werkgever, kent u (een medewerker van) Regiezorg en / of een cliënt en biedt u eventueel mogelijkheden tot een werkplek / stage / werkervaringplek voor onze cliënten? Neem gerust contact met ons op. Regiezorg bemiddelt graag indien gewenst. Daar zijn uiteraard geen kosten aan verbonden.

Inzet ervaringsdeskundigen

Omdat wij juist heel erg geloven in het werken met ervaringsdeskundigen, zullen wij een deel van onze (oud) cliënten incidenteel kunnen inzetten bij projecten ter ondersteuning van anderen. Dit kunnen individuele trajecten, maatschappelijke projecten of een combinatie zijn. Dit is afhankelijk van de vraag en aanbod in het werkveld, maar zeker ook de bereidheid, geschiktheid en de mogelijkheden van onze (oud) cliënten.