Over Regiezorg

Regiezorg is een kleinschalige zorgonderneming die is opgericht in 2018 door mij (Joost Krechting, 1975) en die vooral klein en persoonlijk wil blijven. Ik ben zelf een zeer ervaren hulpverlener met veel theoretische- en vooral praktijk kennis en een enorm netwerk van samenwerkende partners en specialisten.

Ik werk veel samen met specialistische ZZP ers (zie opdrachtnemers) die net als ik geloven in kleinschaligheid en niet in bureaucratie, onnodige administratieve lasten en schaalvergroting. Wij denken niet in productie draaien, in cijfers en hebben geen managers. 98% van onze tijd brengen wij door met en voor onze cliënten. Wij werken heel pragmatisch en vraaggestuurd op een professioneel betrokken manier met mensen en worden door hen en onze opdrachtgevers graag beoordeeld op de positieve effecten van onze specialistische begeleiding.

Niet voor niets staat de prachtige skyline en de historische John Frostbrug van Arnhem op onze homepage. Arnhem en omgeving is ons werkgebied waar we de wijken, mensen, buurten en instanties zeer goed kennen. De Frostbrug staat voor ons symbool voor moed en vrijheid. Moed als karaktereigenschap voor onze zorg bij complexe vraagstukken, wij gaan namelijk geen ‘’probleem’’ uit de weg, wij zoeken ze juist op om ze op te lossen met en voor onze cliënten. Vrijheid, eigen regie en vergroten zelfredzaamheid voor onze cliënten zijn verankerd in onze visie.

Regiezorg biedt specialistische ambulante begeleiding (Jeugd en WMO), gezinsregie, trainingen & presentaties en zorgadvies. Onze expertise ligt vooral bij de LVB doelgroep en mensen met uiteenlopende (complexe) problemen op elk levensgebied.

Wij zijn gecontracteerd door de volgende gemeenten; Arnhem, Renkum, Wageningen, Zevenaar / Rijnwaarden, Westervoort, Rheden, Overbetuwe, Lingewaard, Duiven, Rozendaal en Doesburg.

Regiezorg werkt veel samen met of in opdracht van oa William Schrikker Groep (Jeugdbescherming en Jeugdreclassering), JBGLD, Reclassering Nederland, het Veiligheidshuis, Raad vd Kinderbescherming en de verschillende wijkteams van de gecontracteerde gemeenten.

Ook een maatwerkvoorziening van een niet gecontracteerde gemeente of opdrachtgever behoort tot de mogelijkheden voor inzet van hulp of advies.

Onze opdrachtnemers

Kenneth Macnack

Op jonge leeftijd is Kenneth vanuit Suriname in Nederland komen wonen. Het opgroeien in twee zeer verschillende landen en de weg die hij heeft moeten afleggen om een eigen plek te veroveren in zijn nieuwe thuisland, hebben zijn karakter sterk beïnvloed. Hierdoor heeft hij de behoefte om zichzelf te ontwikkelen en zijn kennis en ervaring over te dragen.

Kenneth is eigenaar van KAM communicatie, training en advies en werkt als opdrachtnemer ook voor Regiezorg in het begeleiden van jongeren met (forse) gedrags- en agressieproblematiek. Daarnaast wordt hij veel gevraagd door instellingen en bedrijven als communicatie trainer en agressie regulatie coach.

Als semi professioneel kickboxer legt Kenneth een sterke link met het bedrijven van topsport en het aanpakken van problemen op allerlei levensgebieden. Doorzetten, incasseren, halen van doelen en omgaan met winst en verlies zitten in zijn DNA wat hij weer inzet tijdens de begeleiding van deze jongeren. Kenneth heeft jarenlang binnen de gesloten jeugdzorg gewerkt, is HBO geschoold en SKJ geregistreerd.

In 2001 ben ik begonnen op de Jan Pieter Heije van Pluryn. Daar heb ik als groepswerker heel veel ervaring opgedaan met jongeren die (forse) gedragsproblematiek hebben i.c.m. beperkingen van diverse aard. Na een aantal jaar ben ik binnen Pluryn overgestapt naar IWIB. Daar wonen jongeren individueel die intensieve begeleiding krijgen om op zichzelf te wonen. Toen er een mogelijkheid kwam om ambulant op te starten in de Achterhoek ben ik daar voor Pluryn ingedoken. Gesprekken met gemeenten, reclassering, collega instanties gaven uitdaging aan deze klus.

In 2016 heb ik de vraag gekregen of ik met mijn LVB expertise het team van ambulante spoedhulp Pactum kan ondersteunen. Daar heb ik de afgelopen vier jaar met veel plezier gewerkt. Genoten van de kort durende trajecten om zo snel mogelijk de veiligheid in een gezin te herstellen en vaak af te ronden met een Veiligheidsplan zodat het gezin weer verder kon. Vanaf begin 2019 ben ik ook werkzaam bij Regiezorg. Daar begeleid ik zowel individuele jongeren als volwassenen.

Voornamelijk doe ik spoedhulpachtige casussen, de korte trajecten dus en langere trajecten in casussen met zeer complexe problematiek waarin ik werk als gezinsregisseur.

Vanaf begin 2021 werk ik volledig als zelfstandige, o.a. bij Regiezorg.

Martine, ex toptennisster, 44 jaar, getrouwd en moeder van een 14- jarige zoon, is vol energie maar toch rustig. Ze is open en kan goed met een grote diversiteit van karakters c.q. mensen omgaan

Na het behalen van haar VWO-diploma heeft zij 8 jaar lang de wereld rondgereisd voor het spelen van professionele tennistoernooien. Zij heeft jarenlang nummer 11 van Nederland gestaan en haar hoogste internationale ranking was 198 van de wereld. In deze tijd heeft zij veel landen bezocht, een diversiteit aan mensen leren kennen en verschillende culturen ontdekt. De eerste twee jaar van haar professionele tenniscarrière heeft zij gecombineerd met een deeltijdstudie Rechten aan de Universiteit van Nijmegen. Nadat zij gestopt is met de professionele tennissport heeft zij de HBO-Management opleiding succesvol afgerond. Nadien heeft zij met haar partner 4 jaar in Italië cq Griekenland gewoond en gewerkt.

Momenteel verzorgt en organiseert zij, samen met haar partner, als TNM Tennis, de tennistrainingen van o.a. TV Huissen. Zij heeft 350 leerlingen die wekelijks bij haar komen trainen. In haar tennislessen coacht zij de jeugd en volwassenen. Natuurlijk probeert zij hen tennis te leren maar daarnaast probeert zij hen gaandeweg ook zelfvertrouwen te geven, doorzettingsvermogen te ontwikkelen, groepsprocessen en samenwerken te stimuleren, grenzen en gepaste uitdagingen te zoeken en zichzelf haalbare/ reële doelen te laten stellen.

Om zichzelf nog meer te verdiepen in het coachen, stimuleren en enthousiasmeren heeft zij in 2017 de opleiding tot Rots en Water trainer gevolgd en succesvol afgerond. In 2018 heeft zij de eenjarige opleiding tot kindercoach afgerond en het jaar erop de opleiding tot Trainer Weerbaarheid. Deze opleidingen hebben haar nog meer geleerd hoe om te gaan met verschillende kinderen c.q. volwassenen in allerlei situaties. Door het volgen van meerdere opleidingen en cursussen probeert zij zich nog meer te verdiepen in het begeleiden en ondersteunen van kinderen en volwassenen. Vanaf 2019 is Martine begonnen met het geven van individuele begeleiding op het gebied van weerbaarheid. Vanaf augustus 2020 is Martine begonnen bij Regiezorg.

Martine is een zeer toegankelijke coach. Door haar spontane en vrolijke uitstraling voelen cliënten zich snel op hun gemak bij haar. Haar enthousiasme straalt direct over op de client.

Martijn (1978) is een maatschappelijk werkende ambulant (jeugd)hulpverlener die in samenwerking met een sterk collectief aan partners in de (jeugd)hulpverlening werkzaam is. Hij heeft de HBO opleiding Maatschappelijk werk afgerond en heeft meer dan vijftien jaar ervaring als ambulant hulpverlener binnen orthopedagogische behandelsettingen, sociale wijkteams en onlangs nog langdurig werkzaam geweest in een Jeugd ACT plus team. Zijn eigenschappen zijn een Pro-actieve no-nonsens houding met een sterk empathisch vermogen en is niet bang om lastige situaties bespreekbaar te maken en daar naar te handelen. Martijn is zelf ook jong geweest en bezit de nodige streetknowledge. Daardoor kan hij snel en makkelijk aansluiten bij onze cliënten. Martijn is specialist in de individuele ambulante begeleiding en coaching van jongeren en (jong)volwassenen met een complexe meervoudige problematiek. De problematiek bestaat vaak uit een combinatie van een (licht)verstandelijke handicap, ernstige gedrags- of psychosociale problemen,  psychopathologische stoornissen, zorg- en hulp mijdend gedrag en/of een ontoereikend sociaal netwerk. Martijn werkt ook als gezinsregisseur in gezinnen met zeer complexe problematiek. Hij werkt vanaf begin 2019 als zelfstandige binnen Regiezorg.

Ank (1983) woont met haar partner en drie kinderen in de omgeving van Nijmegen. Nadat zij in 2007 de opleiding Toegepaste psychologie af had gerond, is zij in de jeugdzorg gaan werken. Tijdens bovenstaande studie heeft zij 2 jaar binnen het justitiële kader gewerkt, het toenmalige ‘boefjeskamp’ in Overberg.

Na kennis te hebben gemaakt met de residentiële setting, ambulante gezinsbegeleiding en IAG maakte zij de overstap naar Ambulante SpoedHulp.
Ank is gewend om te werken in crisissituaties en kan elke situatie heel goed overstijgen. Vanuit rust, daadkracht en doortastendheid weet zij in korte tijd het gezin te ondersteunen waar nodig en zelfredzaamheid te vergroten waar mogelijk. Zo snel mogelijk terug naar eigen regie.
Haar kernwoorden zijn echtheid, puurheid, humor en respect.
Met oprechte interesse, nieuwsgierigheid en zo min mogelijk oordeel stapt zij elke situatie fris binnen. Is er een olifant in de kamer? Dan bespreekt ze die.

In de afgelopen 14 jaar heeft Ank zich gespecialiseerd in de volgende modules;
– Intensieve ambulante gezinsbegeleiding
– Ambulante spoedhulp
– Oplossingsgericht werken
– Ambulante gezinsbegeleiding

Ze werkt part time voor een grote jeugdzorg organisatie (Ambulante SpoedHulp en IAG) en is daarnaast als ZZP-er inzetbaar binnen de jeugdzorg.

In 2020 is ‘Egt werkt’ ontstaan. Echtheid is een kernwaarde die voor Ank leidend is in elk contact, Egt is een knipoog naar haar achternaam.

Ank; ‘Kaders en protocollen zijn belangrijk en helpend maar ze moeten niet overschaduwen waar ik voor sta; doen wat nodig is. Ik wil helpen zoals ik zelf ook geholpen wil worden en ben er van overtuigd dat oprechtheid, puurheid, humor en transparantie elke relatie goed doet. Dit geldt dus ook voor een werkrelatie binnen de hulpverlening.’

Iris (1977) is leerkracht, actief en creatief, professional organizer, getrouwd en trotse moeder van een enthousiaste 12-jarige dochter.

Na haar Pabo opleiding besloot ze verder te studeren en volgde ze een Master speciaal onderwijs aan het seminarium in Utrecht. Tegelijkertijd met haar studie was ze werkzaam binnen het speciaal onderwijs. Ze heeft als leerkracht gestaan voor SOPRA (sociaal praktische) groepen en voor mytyl- en tyltylgroepen. Na 3 jaar gewerkt te hebben in het speciaal onderwijs is ze gaan werken als groepsleerkracht in het reguliere basisonderwijs. Alle groepen zijn in deze 20 jaar als leerkracht wel voorbij gekomen. Werken met kinderen is haar passie. In deze jaren heeft ze o.a. veel kennis en ervaring opgedaan over kinderen met autisme, ADHD, ODD, ontwikkelingsplannen en aparte leerlijnen.

Zij zet zich vooral in om ‘thuiszitten’ te voorkomen en voor ieder kind een passende onderwijsplek te vinden.

In 2018 heeft zij de opleiding gevolgd tot Professional Organizer in Utrecht. Als opruimcoach of professional organizer zorgt ze voor rust, overzicht, structuur en routine. Structuur aanbrengen in de breedste zin van het woord. Ze begeleidt en adviseert bij het creëren van orde en overzicht in tijd en ruimte. Een opruimcoach is er boven alles voor jou!

In 2020 heeft zij Buro Weltevree opgestart en is ze met veel plezier als zelfstandige binnen Regiezorg gaan werken. Samen met nieuwe cliënten geloven in hun eigen kracht, met een positieve blik kijken naar de mogelijkheden die er zijn en deze versterken is haar grote doel. Wanneer je met haar samenwerkt kun je rekenen op een sociaal, flexibel, zorgvuldig, betrouwbaar en ondernemende gezins-en jeugdprofessional.