Over Regiezorg

Regiezorg is een kleinschalige zorgonderneming die is opgericht in 2018 door mij (Joost Krechting, 1975) en die vooral klein en persoonlijk wil blijven. Ik ben zelf een zeer ervaren hulpverlener met veel theoretische- en vooral praktijk kennis en een enorm netwerk van samenwerkende partners en specialisten.

Ik werk veel samen met specialistische ZZP ers (zie opdrachtnemers) die net als ik geloven in kleinschaligheid en niet in bureaucratie, onnodige administratieve lasten en schaalvergroting. Wij denken niet in productie draaien, in cijfers en hebben geen managers. 98% van onze tijd brengen wij door met en voor onze cliënten. Wij werken heel pragmatisch en vraaggestuurd op een professioneel betrokken manier met mensen en worden door hen en onze opdrachtgevers graag beoordeeld op de positieve effecten van onze specialistische begeleiding.

Niet voor niets staat de prachtige skyline en de historische John Frostbrug van Arnhem op onze homepage. Arnhem en omgeving is ons werkgebied waar we de wijken, mensen, buurten en instanties zeer goed kennen. De Frostbrug staat voor ons symbool voor moed en vrijheid. Moed als karaktereigenschap voor onze zorg bij complexe vraagstukken, wij gaan namelijk geen ‘’probleem’’ uit de weg, wij zoeken ze juist op om ze op te lossen met en voor onze cliënten. Vrijheid, eigen regie en vergroten zelfredzaamheid voor onze cliënten zijn verankerd in onze visie.

Regiezorg biedt specialistische ambulante begeleiding (Jeugd en WMO), gezinsregie, trainingen & presentaties en zorgadvies. Onze expertise ligt vooral bij de LVB doelgroep en mensen met uiteenlopende (complexe) problemen op elk levensgebied.

Wij zijn gecontracteerd door de volgende gemeenten; Arnhem, Renkum, Wageningen, Zevenaar / Rijnwaarden, Westervoort, Rheden, Overbetuwe, Lingewaard, Duiven, Rozendaal en Doesburg.

Regiezorg werkt veel samen met of in opdracht van oa William Schrikker Groep (Jeugdbescherming en Jeugdreclassering), JBGLD, Reclassering Nederland, het Veiligheidshuis, Raad vd Kinderbescherming en de verschillende wijkteams van de gecontracteerde gemeenten.

Ook een maatwerkvoorziening van een niet gecontracteerde gemeente of opdrachtgever behoort tot de mogelijkheden voor inzet van hulp of advies.

Onze opdrachtnemers

Kenneth Macnack

Op jonge leeftijd is Kenneth vanuit Suriname in Nederland komen wonen. Het opgroeien in twee zeer verschillende landen en de weg die hij heeft moeten afleggen om een eigen plek te veroveren in zijn nieuwe thuisland, hebben zijn karakter sterk beïnvloed. Hierdoor heeft hij de behoefte om zichzelf te ontwikkelen en zijn kennis en ervaring over te dragen.

Kenneth is eigenaar van KAM communicatie, training en advies en werkt als opdrachtnemer ook voor Regiezorg in het begeleiden van jongeren met (forse) gedrags- en agressieproblematiek. Daarnaast wordt hij veel gevraagd door instellingen en bedrijven als communicatie trainer en agressie regulatie coach.

Als semi professioneel kickboxer legt Kenneth een sterke link met het bedrijven van topsport en het aanpakken van problemen op allerlei levensgebieden. Doorzetten, incasseren, halen van doelen en omgaan met winst en verlies zitten in zijn DNA wat hij weer inzet tijdens de begeleiding van deze jongeren. Kenneth heeft jarenlang binnen de gesloten jeugdzorg gewerkt, is HBO geschoold en SKJ geregistreerd.