Disclaimer

Deze website en de informatie daarop, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan Regiezorg niet 100 % instaan voor de juistheid en / of volledigheid, mede omdat wij bepaalde informatie hebben verkregen of gekocht van derden. Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid hierop.

Op deze site kunt u links aantreffen naar externe websites. Regiezorg is niet aansprakelijk voor de inhoud en werking van deze sites.

Op de website van Regiezorg, webpagina’s, het logo en de naam rusten auteursrechten. Het is dan ook niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van Regiezorg, deze rechten te gebruiken / kopiëren / openbaren.