Meldcodes

Vanuit de overheid zijn oa zorgorganisaties (terecht) verplicht de meldcode te gebruiken in geval (vermoeden) van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Regiezorg heeft een eigen meldcode ontwikkeld die voldoet aan alle huidige wettelijke voorschriften en de nieuwe wetgeving per 2019. Alle medewerkers van Regiezorg hebben kennis van deze meldcode en zullen daar naar handelen. Indien gewenst kan de volledige meldcode worden opgevraagd bij Regiezorg.

Hieronder de belangrijkste stappen die we zullen ondernemen.

5 stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

  • Stap 1: We brengen de signalen in kaart.
  • Stap 2: We overleggen met een collega en bij twijfel raadplegen we een deskundige en / of Veilig Thuis.
  • Stap 3: We gaan het gesprek aan met de betrokkene(n).
  • Stap 4: We wegen volgens het kader de situatie. Bij twijfel raadplegen we nogmaals Veilig Thuis.
  • Stap 5: We beslissen aan de hand van het afwegingskader
    • Is melden noodzakelijk?
    • Is onze hulpverlening afdoende om de situatie te verbeteren / op te lossen? Moeten we opschalen? Is er een specialist nodig in deze casus?