SAMEN STERKER VOORUIT

Specialistische ambulante begeleiding

Regiezorg richt zich voornamelijk op specialistische begeleiding bij complexe vraagstukken. Deskundigheid, daadkracht en betrouwbaarheid zijn onze speerpunten in de begeleiding.

Gezinsregie

Binnen gezinnen met meerdere en / of complexe zorgvragen is het van groot belang dat er iemand regie voert op de complexe processen om invulling te kunnen geven aan het gezamenlijke plan en de individuele belangen.

Zorgadvies

Regiezorg biedt expertise bij (complexe) zorgvraagstukken. Dit doen wij zowel op individueel- als casusniveau met meerdere disciplines, alsmede zorgorganisaties die vastlopen met cliënten.