Zorgadvies

Regiezorg biedt expertise bij (complexe) zorgvraagstukken. Dit doen wij zowel op individueel- als casusniveau met meerdere disciplines, alsmede zorgorganisaties die vastlopen met cliënten. Het gaat vaak om probleemgedrag bij mensen met een beperking en / of stoornis. Wij zijn door 11 gemeenten gecontracteerd voor advies en consultatie (productcode 32C02).

Regiezorg biedt ook hulp en advies aan (startende) zorgondernemingen of ZZP ers binnen de zorg. Zo kunnen wij u informeren en adviseren wat er voor nodig is om een kleinschalige zorgonderneming te beginnen of om als ZZP er te werken binnen de zorg. Desgewenst begeleiden wij u door het hele traject van aanvraag tot contractering of helpen wij alleen bij delen daarvan. U bepaalt wat u nodig heeft, wij leveren onze expertise!

Het afgelopen jaar hebben wij meerdere startende zorgondernemingen door het zeer ingewikkelde en vooral tijdrovende contracteringsproces geholpen. Voor tarieven kunt u bellen of mailen:  info@regiezorg.com of 06 13225123

Heeft u een vraag?
Contact