Gezinsregie

Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente er een aantal belangrijke taken bij gekregen. De bedoeling van deze decentralisatie is oa uitvoering geven aan het kabinetsbeleid “één gezin, één plan.” Binnen gezinnen met meerdere en / of complexe zorgvragen is het van groot belang dat er iemand regie voert op de complexe processen om invulling te kunnen geven aan het gezamenlijke plan en de individuele belangen. Met name afstemming en coördinatie tussen de (vaak) vele hulpverleners en betrokken instanties is een behoorlijke taak die nauwkeurigheid en expertise, maar ook zeker een hoop tijd met zich meebrengt. Tijd en expertise die de verwijzers niet altijd hebben en soms graag uitbesteden.

Regiezorg heeft al jaren veel ervaring met het voeren van gezinsregie bij gezinnen op een integrale wijze. We werken niet alleen in opdracht van gemeentes in de brede regio Arnhem, maar ook werkt Regiezorg in opdracht van Justitie, reclassering, JBGLD, WSG en woningcorporaties. Soms zelfs rechtstreeks op vraag van het gezin zelf, omdat ze door de spreekwoordelijke bomen het bos niet meer zien. Regiezorg kan dan uikomst bieden.

Onze medewerkers zijn geschoold en gecertificeerd door de HAN als professionele gezinsregisseurs.

Wat doen we?

  • Opstellen en uitvoeren 1 gezin, 1 plan.
  • Coördinatie tussen de hulpverleners onderling en gezin.
  • Terugbrengen hoeveelheid noodzakelijke hulpverleners.
  • Inzetten van specialistische hulp indien gewenst of noodzakelijk.
  • Coaching / ondersteuning van de individuele gezinsleden op een competente , maar zeer pragmatische en professioneel betrokken wijze en daarmee vergroten van de zelfredzaamheid.
  • Invulling geven aan Social Return.
  • Controle (indien gewenst en noodzakelijk bevonden door opdrachtgever).
  • Verantwoording afleggen aan opdrachtgever en gezin.
  • Indien mogelijk, al dan niet op deelgebied: de regie zo snel mogelijk proberen terug te leggen bij het gezin en de individuele gezinsleden
Heeft u een vraag?
Contact